Algemeen graf

Een algemeen graf wordt doorgaans uitgegeven voor de periode van 10 jaar en kan niet worden verlengd. De begraafplaats is de rechthebbende van de Algemene graven en er kan een ander persoon (vreemde) bij geplaatst worden. Na 10 jaar worden deze graven geruimd.

Familiegraf of huurgraf

Een familiegraf of huurgraf, wordt uitgegeven voor de periode van 10 of 20 jaar en kan steeds worden verlengd.

Natuurbegraafplaatsen

Er is ook de mogelijkheid om begraven te worden op een natuurbegraafplaats.

Cremeren

In de nabije omgeving zijn verschillende crematoria. Elk crematorium heeft zijn eigen sfeer, stijl en mogelijkheden. Ik adviseer u graag bij het maken van een keuze die bij u past.

Wilt u een afscheid niet laten plaatsvinden in de aula van een begraafplaats of crematorium, dan kunnen we andere alternatieven bespreken.