Melden van overlijden

Het melden van een overlijden gaat als volgt.

Als u dierbare is overleden moet u eerst de huisarts of huisartsenpost bellen. Deze zal het overlijden vast stellen. In het ziekenhuis of verzorgingshuis doet een arts dit. Zodra de arts is geweest kunt u de melding van overlijden bij ons doen.

Voor het melden van een overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 0638928726

Wij stellen u een paar vragen zodat wij zo nodig en indien gewenst direct uw dierbare kunnen ophalen en gaan verzorgen. Daarna zorgen wij voor een opbaring thuis of vervoer naar de locatie die u wilt. Ook maken we een afspraak om bij u thuis in alle rust de uitvaart te regelen.

Wij verzorgen uitvaarten van alle verzekeraars. U kunt ongeacht waar u verzekerd bent zelf uw uitvaartondernemer kiezen.

Wij zijn onafhankelijk en werken voor elke verzekeringsmaatschappij. Als u dat wilt, verzorgen wij de melding aan de verzekeringsmaatschappij en de uitkering van de polis aan u.